Praktijkopleider 4.0  introductie afbeelding
Praktijkopleider 4.0
Home » Nieuws » Praktijkopleider 4.0

De nieuwste technologieën volgen elkaar in hoog tempo op. Deze ontwikkelingen hebben we binnen de maakindustrie nodig om onze huidige en toekomstige concurrentiepositie in de hoogste stand te krijgen. Het continu opleiden van mensen is daar een integraal onderdeel van.

Het Expertise Centrum Precisietechnologie, www.ecpzh.nl, heeft na onderzoek onder haar leden geconstateerd dat om de leercultuur binnen de bedrijven te verbeteren er kennis en kunde ontbreekt op het gebied van hedendaags individueel en online leren in combinatie met praktijkopdrachten.

Het ECP en CRAFT Education hebben de afgelopen maanden een eigentijds ontwikkelprogramma vormgegeven voor de praktijkopleider. Geen 2- daagse luister opleiding waar je “kennis neemt van” maar een actieve 6 maanden doorlopend programma waar de praktijkopleider (in spe) binnen zijn eigen organisatie het praktijkleren vorm geeft voor de eigen BBL leerlingen. Als de deelnemers de opleiding succesvol afsluiten kunnen ze een door de overheid erkend MBO certificaat verdienen. Dit geeft erkenning voor de vaak uit passie ontstane functie praktijkopleider.

Deze opleiding is gebaseerd op de opleidingsfilosofie zoals vormgegeven bij CRAFT Education, locatie Deurne (NB) en Schiedam (ZH) de locatie van het ECP. Zelfsturend en individueel onderwijs onder begeleiding en sturing vanuit een expert. Binnen het eerste pilotproject bij ECP in Schiedam is dat Arjan van Wijngaarden die hierin de expertrol vervult. Door zijn opleiding als hybride techniekdocent en de opleidingsmethodiek van CRAFT Education heeft hij alle middelen, kennis en kunde in bezit om deze opleiding flexibel in te vullen.

Door het succes van de pilot is een tweede cursus gepland bij ECP ( 13 April 2023) en wordt deze cursus ook gestart in Deurne op 12 April 2023.

Note, Deze opleiding is tot stand gekomen met ondersteuning vanuit het programma Smitz-3, werkpakket 2.2 “mensen aan de slag” onder leiding Marie-Clair van Doremalen regio manager Zuid Holland van de Koninklijke Metaalunie