Assistent procestechniek

Assistent procestechniek

De Assistent procestechniek werkt in zeer uiteenlopende sectoren binnen de proces- en maakindustrie. Hij kan werken in zowel (petro)chemische als mechanische omgevingen. Hij werkt in een omgeving waar milieu en veiligheid van wezenlijk belang zijn en het risico voor zichzelf, zijn collega’s en de omgeving bijzonder groot kan zijn.

Hij is zich bewust van de mogelijke gevolgen van zijn procesmatig handelen en werkt nauwkeurig. Afhankelijk van zijn persoonlijke belangstelling, vermogens en ervaring is hij op gelijksoortige werkplekken binnen het eigen bedrijf flexibel inzetbaar. Hierbij beschikt hij over aanpassingsvermogen om met kleine veranderingen in het proces om te kunnen gaan.

Bij een eenvoudig deelproces werkt hij vaak aan verschillende apparaten, terwijl hij bij een complex proces eerder aan één apparaat werkt. Hij maakt daarbij gebruik van uiteenlopende eenvoudig te bedienen controle- en bedieningsapparatuur. Indien nodig overlegt hij met collega’s en of leidinggevenden. De Assistent procestechniek werkt doorgaans onder toezicht van een team- of ploegleider. Hij kan in een team of ploeg werken met collega-operators, assistent procestechnici en een meewerkend teamleider.

Studieduur en start

De opleidingsduur is afhankelijk van het tempo van de lerende. Over het algemeen rondt een leerling deze
opleiding binnen 1 jaar af.
De start van de opleiding is flexibel en kan wekelijks beginnen. De opleiding Assistent procestechniek bestaat uit beroepsgerichte en generieke modules

Aanmelden